Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.
Departament Spraw Socjalnych
 • pobierz pdf
 • drukuj
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Departament Spraw Socjalnych jest właściwy w zakresie prowadzenia spraw dotyczących wojskowego systemu emerytalnego, systemu pomocy rekonwersyjnej, systemu zabezpieczenia socjalnego żołnierzy, wypracowywania kierunków i realizacji polityki zatrudnieniowo-płacowej w zakresie pracowników wojska. Planuje i nadzoruje realizację dochodów oraz wydatków budżetowych wyodrębnionych dla organu planującego - Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych, koordynuje i realizuje zadania w zakresie weteranów oraz weteranów poszkodowanych, wykonuje zadania w zakresie ustalonym przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej sprawującego bieżący nadzór nad Wojskową Agencją Mieszkaniową, koordynuje przedsięwzięcia w zakresie wypoczynku krajowego, organizuje międzynarodową wymianę wczasową, odpowiada za współpracę ze związkami zawodowymi pracowników wojska, nadzoruje przestrzeganie przepisów prawa pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (służby), działalność służby bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach organizacyjnych resortu, z zastrzeżeniem § 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 oraz koordynuje działania na rzecz poprawy warunków pracy i służby.

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
dr Wojciech Drobny

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

 • wypracowywanie i realizacja przyjętych kierunków działalności resortu w zakresie wojskowego systemu emerytalnego oraz systemu pomocy rekonwersyjnej;
 • opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach emerytalno-rentowych, praktyk zawodowych żołnierzy i jako organ drugiej instancji w zakresie pomocy rekonwersyjnej;
 • planowanie i realizacja polityki socjalnej w odniesieniu do żołnierzy oraz pracowników wojska, w tym administrowanie pozostającymi w dyspozycji Ministra środkami na zapomogi dla żołnierzy, ustalanie zasad i organizowanie krajowej oraz zagranicznej działalności wczasowej dla środowiska wojskowego i realizacja zadań wynikających z zawartej między Ministrem a Wojskową Agencją Mieszkaniową umowy o świadczenie usług w tym zakresie, a także realizacja zadań statutowych wynikających ze stałego członkostwa w Międzynarodowym Komitecie Koordynacyjnym Wojskowych Służb Socjalnych (CLIMS);
 • opracowywanie założeń polityki zatrudniania i wynagradzania pracowników wojska, w tym kształtowanie i monitorowanie wielkości zatrudnienia, nadzorowanie i koordynowanie procesu opisywania oraz wartościowania stanowisk pracy w jednostkach organizacyjnych resortu, prowadzenie oceny sytuacji kadrowej pracowników wojska w resorcie oraz opracowywanie wniosków do działalności kadrowej;
 • planowanie budżetowe w zakresie dochodów i wydatków wyodrębnionych dla organu planującego - Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych i nadzór nad ich realizacją przez właściwych dysponentów środków budżetowych;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), w tym prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych Ministra w sprawach przyznania (pozbawienia) statusu weterana oraz weterana poszkodowanego;
 • koordynowanie i współuczestniczenie w realizacji procesu pomocy dla żołnierzy (pracowników cywilnych) poszkodowanych oraz członków rodzin żołnierzy zmarłych podczas wykonywania obowiązków służbowych;
 • wykonywanie zadań w zakresie ustalonym przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej sprawującego bieżący nadzór nad Wojskową Agencją Mieszkaniową, w szczególności dotyczących realizacji dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań;
 • realizacja zadań związanych z pełnieniem przez Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych funkcji Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Współpracy ze Związkami Zawodowymi;
 • prowadzenie postępowań w sprawie jednorazowych świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową kadry dowódczej Sił Zbrojnych oraz ich zwiększeń;
 • dokonywanie corocznej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (służby) w jednostkach organizacyjnych resortu;
 • zastępstwo Ministra w postępowaniu przed sądami w sprawach emerytalnych, aktywizacji zawodowej żołnierzy, weteranów i weteranów poszkodowanych oraz ze stosunku pracy pracowników wojska wynikających z zakresu działania Departamentu;
 • określanie zasad funkcjonowania podporządkowanych jednostek organizacyjnych: wojskowych biur emerytalnych, Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej, Domu Emeryta Wojskowego oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością;
 • prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie: gospodarowania środkami publicznymi przez bezpośrednio podporządkowane jednostki organizacyjne, prawidłowości ustalania przez wojskowe biura emerytalne prawa do świadczeń emerytalno-rentowych i ich wysokości, przestrzegania przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (służby) w jednostkach organizacyjnych resortu, realizacji zadań przez centralne i terenowe struktury rekonwersji.

Departament Spraw Socjalnych
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
tel. +48 261 874 604, faks +48 261 846 651
e-mail: dsssek@wp.mil.pl

 

>>> WYPOCZYNEK KRAJOWY I ZAGRANICZNY <<<

 • publikuj na facebook
 • publikuj na tweeter
 • publikuj na google plus